Triển khai đưa vào sử dụng Website của Văn phòng Hợp tác và Phát triển nghề nghiệp

Thông báo

Nằm nhu cầu quảng bá các chương trình hợp tác, thông tin nghề nghiệp, các khóa đào tạo thực tiễn, thực tập, thực hành, các khóa bồi dưỡng của Văn phòng Hợp tạc và Phát triển nghề nghiệp đến sinh viên, học viên của Nhà trường cũng như cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm QLHTTT đã phối hợp với Văn phòng Hợp tác và Phát triển Nghề nghiệp trực thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành chính thức Website của văn phòng.

Địa chỉ truy cập Website: https://career.ou.edu.vn