Tổ chức khảo sát ý kiến của sinh viên đại học chính quy về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ III năm học 2020-2021

Thông báo

Nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập và rèn luyện của bản thân; Đồng thời tạo thêm một kênh thông tin giúp giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Phòng Quản lý Đào tạo (P.QLĐT) phối hợp với Trung tâm QLHTTT thông báo về việc tổ chức khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Học kỳ III năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 06/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

- Đối tượng tham gia khảo sát: Sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên dùng tài khoản Trường cung cấp đăng nhập vào hệ thống khảo sát.

- Quyền lợi của sinh viên tham gia khảo sát: Sinh viên được khuyến khích tham gia khảo sát tất cả các môn học đăng ký trong học kỳ và được cộng 10 điểm rèn luyện khi tham gia khảo sát đầy đủ các môn học đã đăng ký. Mỗi môn học chỉ tham gia khảo sát 1 lần.